ARVIS

AR Vocational and Investment Solutions – ARVIS este o organizaţie non-profit care funcţionează în Suceava, în nord-estul României, și îşi propune să susţină formele neconvenţionale şi inovative ale educaţiei vocaţionale, generale şi intergeneraţionale, să sporească motivaţia pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, să crească adaptabilitatea la piața muncii şi să promoveze activităţi de învăţare pentru toţi. De asemenea, formatorii acreditați și experimentați ARVIS susțin cursuri de formare pentru tineri și adulți in domenii ca: educația outdoors, educația media, comunicare, problemele critice ale adolescenței, părăsirea timpurie a școlii, managementul timpului, IT și altele.

Principalele obiective ale ARVIS sunt:

  • Să încurajeze dialogul intercultural;
  • Să iniţieze proiecte și programe la nivel local/ european;
  • Să dezvolte activităţi în domeniul educaţiei vocaţionale, a tinerilor și a adulţilor,  precum şi proiecte intergeneraţionale;
  • Să deruleze activități de training pentru adulți și tineri;
  • Să ofere consultanţă în diferite domenii ale spaţiului educaţional: educaţia media, educaţia outdoors, ICT, ecoturism, afaceri şi management, psihologie, învăţarea limbii engleze şi altele;
  • Să iniţieze activităţi de voluntariat;
  • Să promoveze imaginea oraşului Suceava/ a regiunii Bucovina/ a României în Europa.

 

ARVIS investeşte în educaţie!                   ARVIS te conectează la Europa!